Tentang BMT Barokah Group

 

Profil BMT BAROKAH

BMT BAROKAH GROUP adalah lembaga keuangan mikro syari’ah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam & pembiayaan bertujuan untuk memberikan solusi investasi kepada masyarakat dengan pola koperasi bernuansa islami serta tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelayanan sesuai prinsip syari’ah.

 

Kepengurusan

 

Struktur Pengurus KSPPS BMT BAROKAH

Dewan Penasehat : KH. Muhammad Yusuf Chudlori
Ketua : KH. Drs. Khudaifah, M.Pd.I.
  : H. Isriyadi, S.Pd.
Sekretaris : H. Bahrodin, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Sumardi, M.Pd.
Dewan Pengawas Syariah :  
KH. Ahmad Musyaffak   Drs. H. Abdul Karim, M.Pd.
KH. Baihaqi Abu Ya’la   K. Nur Rohmat
Hj. Ny. Sintok Nabila   K. Rokhaeni
KH. Cholil Mustofa   K. Imam Bukhori
KH. Tumus Zainuddin, S.Pd.I.   Ustadz Zidni Ilman Nafi’a
Dewan Management    
General Manager : Akhmad Irfan Marzuki, S.Ag.
Manager Operasional : R. Tikno Setiawanto, S.HI.